Ρομποκατασκευές

Μία ευχάριστη δραστηριότητα που βοηθά το παιδί να αναπτύξει τη δημιουργικότητα και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.

Ρομποκατασκευές

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης “Παιδικές Φωνές”

Δεδομένης της ανάγκης για νέες τεχνολογικές δυνατότητες, η ρομποτική για παιδιά αποτελεί την επιστήμη του παρόντος και του μέλλοντος στον τομέα της εκπαίδευσης. Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι μία ευχάριστη δραστηριότητα που βοηθά το παιδί να αναπτύξει τη δημιουργικότητα και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Είναι μία βιωματική, διαθεματική δραστηριότητα, καθώς συνδυάζει γνώσεις μαθηματικών, φυσικής και επιστήμης υπολογιστών. Τα παιδιά μέσα από τη ρομποτική αναπτύσσουν τη συνεργασία και τις δεξιότητες επικοινωνίας, καθώς εργάζονται σε ομάδες, προσπαθώντας να λύσουν ένα πρόβλημα. Παρόλο που η ρομποτική είναι μία επιστήμη του μέλλοντος τα παιδιά αντιλαμβάνονται σύντομα ότι η επιστήμη και η τεχνολογία δεν είναι κάτι που πρέπει να φοβόμαστε.