Παιχνίδια μνήμης

Αναπτύσσοντας γνωστικές δεξιότητες και βελτιώνοντας μαθησιακές επιδόσεις.

Παιχνίδια μνήμης

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης “Παιδικές Φωνές”

Τα παιχνίδια μνήμης παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Η εξάσκηση της μνήμης βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν τις γνωστικές τους δεξιότητες και να βελτιώσουν τις μαθησιακές επιδόσεις τους. Η βραχύχρονη μνήμη είναι ένα μέρος της μνήμης που εμπλέκεται με την καταγραφή και την παρακολούθηση των πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον για μικρό χρονικό διάστημα και λειτουργεί ως «πύλη εισόδου» προς τη μακρόχρονη μνήμη, η οποία αποθηκεύει τις πληροφορίες για μεγάλο διάστημα, ώστε να τις ανακαλούμε όποτε θέλουμε. Η σημασία λοιπόν της εξάσκησης και βελτίωσης της μνήμης είναι πολύ σημαντική στην ανάπτυξη του παιδιού. Για το λόγο αυτό τα παιδιά θα μπορούν μέσα από παιχνίδια με κάρτες, παζλ, επιτραπέζια, διαδικτυακά παιχνίδια και ζωγραφική να αναπτύξουν δεξιότητες συγκράτησης πληροφοριών και βελτίωσης της μνήμης.