Ομαδικά παιχνίδια

Το παιχνίδι παίζει καθαριστικό ρόλο στη σωματική, ψυχοσυναισθηματική, κοινωνική και γνωστική του ανάπτυξη.

Ομαδικά παιχνίδια «Survivor»

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης “Παιδικές Φωνές”

Το παιχνίδι αποτελεί μία βασική δραστηριότητα στη ζωή του παιδιού και παίζει καθαριστικό ρόλο στη σωματική, ψυχοσυναισθηματική, κοινωνική και γνωστική του ανάπτυξη. Μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να δρουν ελεύθερα, να μάθουν τον εαυτό τους, να συνεργάζονται, να ακολουθούν τους κανόνες και να έχουν άποψη και λόγο. Επιπλέον, αναπτύσσουν τη φαντασία τους, καθώς μεταφέρονται σε ένα φανταστικό κόσμο που ο καθένας έχει ρόλους, δικαιώματα και υποχρεώσεις. Τα παιχνίδια αδρής και λεπτής κινητικότητας οδηγούν τους μαθητές στην απόκτηση γνώσεων, στη διαχείριση του εαυτού τους και του θυμού, την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία και πάνω από όλα στη διασκέδαση και τη σωματική άσκηση.