Μοντέρνος Χορός - Latin

ένα μέσο εμπειρικής εξερεύνησης και έκφρασης που οδηγεί στην ανάπτυξη και την ψυχική ωρίμανση των παιδιών.

Μοντέρνος Χορός – Latin

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης “Παιδικές Φωνές”

Ο χορός είναι ένα μέσο εμπειρικής εξερεύνησης και έκφρασης που οδηγεί στην ανάπτυξη και την ψυχική ωρίμανση των παιδιών. Αποτελεί την αρμονική ρυθμική κίνηση όλων των μελών του σώματος που εκτός από τα σωματικά οφέλη έχει και καλλιτεχνική αξία. Η συμβολή του χορού στα παιδιά είναι σημαντική όχι μόνο στη σωματική και διανοητική ανάπτυξη αλλά και στη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους. Επιπλέον πλεονεκτήματα του χορού αποτελούν η βελτίωση της ισορροπίας, η αγάπη για δραστηριότητα, η αύξηση της αυτοπεποίθησης και της εκφραστικότητας και η πειθαρχία. Επίσης, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με διάφορα είδη χορού και να μάθουν την ιστορία που κρύβουν από πίσω.