Μικροί Ταξιδευτές

Ανακαλύπτοντας τον κόσμο μέσα από μία σειρά εικόνων, βίντεο και παιχνιδιών

Μικροί Ταξιδευτές

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης “Παιδικές Φωνές”

Μπορεί καθένας από εμάς να κινείται στον μικρόκοσμό του και να μη γνωρίζει την ύπαρξη άλλων περιοχών που μπορεί να βρίσκονται στην άλλη άκρη του πλανήτη, όμως είναι σημαντικό τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να «ταξιδεύουν» μέσα από εικόνες και γνώσεις. Ο καλύτερος τρόπος να μάθει οτιδήποτε ένα παιδί δεν είναι μόνο μέσα από έναν χάρτη και μία υδρόγειο σφαίρα αλλά μέσα από το παιχνίδι. Οι «Μικροί ταξιδευτές» λοιπόν, θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν διάφορες περιοχές της Ελλάδας και του κόσμου μέσα από μία σειρά εικόνων, βίντεο και παιχνιδιών. Τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις αλλά και την κουζίνα κάθε περιοχής με σκοπό την απόκτηση γνώσεων μέσα από έναν παιγνιώδη τρόπο, όπως επιτραπέζια παιχνίδια, κάρτες, φαγητό, δημιουργία χαρτών και διαδικτυακής αναπαράστασης. Οι μαθητές αποκτούν γνώσεις γεωγραφίας, ταξιδεύουν μέσα από εικόνες, εξάπτουν τη φαντασία τους και λαμβάνουν διάφορα ερεθίσματα.