Μικροί Μαέστροι

η τέχνη που αναπτύσσει τον συναισθηματικό κόσμο των παιδιών και την έκφραση των σκέψεων.

Μικροί Μαέστροι

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης “Παιδικές Φωνές”

Η μουσική αποτελεί μία οικουμενική γλώσσα που μπορούν να τη μιλήσουν όλοι οι άνθρωποι μικροί και μεγάλοι. Είναι μία τέχνη, η οποία αναπτύσσει τον συναισθηματικό κόσμο των παιδιών και την έκφραση των σκέψεων. Μέσα από τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία μπορεί να διδάξει και να μιλήσει για ιδέες και την ανθρωπότητα. Η μουσική παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση κουλτούρας και πολιτισμού και ξυπνά το ενδιαφέρον των παιδιών για την παράδοση. Αποτελεί μία κοινωνική δραστηριότητα, καθώς οι μαθητές συνεργάζονται είτε για να τραγουδήσουν είτε για να παράγουν κάποιον ήχο. Είναι ένας συμβολικός τρόπος μάθησης και διαφέρει από την αδρανή λειτουργία της γνώσης. Τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται, να εκφράζονται και να κινούνται.