Μάγειρες εν δράσει

Μέσα από τη μαγειρική τα παιδιά αναπτύσσουν ποικίλες δεξιότητες

Μάγειρες εν δράσει…

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης “Παιδικές Φωνές”

Μέσα από τη μαγειρική τα παιδιά αναπτύσσουν ποικίλες δεξιότητες: κινητικές, γνωστικές, νοητικές, συναισθηματικές και συνεργατικές, καθώς μαθαίνουν να δημιουργούν κάτι καινούργιο με απλά και πιο σύνθετα υλικά. Η μαγειρική βοηθά τους μαθητές επίσης να έρθουν σε επαφή με τα μαθηματικά, τη φυσική και τη χημεία και να συνδυάσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τον κόσμο της γαστρονομίας. Τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν καινούργιες συνταγές μέσα από έναν βιωματικό τρόπο και να έρθουν σε επαφή με τον υγιεινό τρόπο ζωής και με τα φυσικά υλικά. Ζήτημα αποτελεί η μάθηση μέσω της δημιουργίας και της συνεργασίας σε συνδυασμό με την ανάπτυξη κινητικών και γνωστικών δεξιοτήτων.