Εικαστικές δημιουργίες

μέσα από τα εικαστικά τα παιδιά αναπτύσσουν συναισθήματα και πολλαπλές δεξιότητες.

Εικαστικές δημιουργίες

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης “Παιδικές Φωνές”

Η αξία των εικαστικών τεχνών είναι ανεκτίμητη στην παιδική ηλικία, καθώς μέσα από τα εικαστικά τα παιδιά αναπτύσσουν συναισθήματα και πολλαπλές δεξιότητες. Αποτελούν ένα μέσο έκφρασης και δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύξουν την επινοητικότητα, την παρατηρητικότητα, καθώς και την εξέλιξη των δεξιοτήτων της γραφής. Το παιδί έρχεται σε επαφή με διαφορετικές υφές, χρώματα, υλικά, όπως κηρομπογιές, μαρκαδόρους, λαδομπογιές, δαχτυλομπογιές αλλά και ανακυκλώσιμα αντικείμενα που πιθανόν θεωρούσε άχρηστα, δημιουργώντας ένα έργο τέχνης ολομόναχο, αναπτύσσοντας έτσι την αυτοπεποίθησή του. Επιπλέον, τα παιδιά μαθαίνουν να εργάζονται σε ομάδες και να αποκτούν επικοινωνιακές και συνεργατικές δεξιότητες, εξασκώντας την υπομονή και την προσοχή τους. Οι εικαστικές τέχνες είναι ένα μέσο έκφρασης ικανό να αναπτύξει κίνητρα, συναισθήματα, ομαδικότητα, λεπτές κινητικές δεξιότητες και αισθητική.