Εργαστήρι πειραμάτων

Τα παιδιά μέσα από τα πειράματα μπορούν να αντιληφθούν φυσικά φαινόμενα χρησιμοποιώντας απλά υλικά.

Εργαστήρι πειραμάτων

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης “Παιδικές Φωνές”

Η μελέτης της φυσικής και της φύσης γενικότερα αποτελεί μία συναρπαστική διαδικασία. Προκαλεί θαυμασμό και ενδιαφέρον για αναζήτηση και δημιουργία. Ο δρόμος για την αναζήτηση απαντήσεων γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρον μέσα από τα μάτια των παιδιών, καθώς οι εναλλακτικές ιδέες που έχουν για τα γεγονότα που συμβαίνουν στη φύση είναι αξιόλογες. Τα παιδιά μέσα από τα πειράματα μπορούν να αντιληφθούν φυσικά φαινόμενα χρησιμοποιώντας απλά υλικά. Επιπλέον, ο μαθητές θα έρθουν σε επαφή με τα στάδια υλοποίησης ενός πειράματος, δηλαδή, την παρατήρηση, την υπόθεση, την επεξεργασία και την εξήγηση ενός πειράματος. Τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν φυσικά φαινόμενα, να προβληματίζονται, να λένε την άποψή τους και απαντούν σε ερωτήματα για τον κόσμο γύρω τους, ενώ παράλληλα θα βρίσκονται σε διαρκή αναζήτηση.