Πρόγραμμα συναισθηματικής αγωγής: “Αναγνωρίζω, εκφράζω, διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου”

Πρόγραμμα συναισθηματικής αγωγής: “Αναγνωρίζω, εκφράζω, διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου”

Πρόγραμμα συναισθηματικής αγωγής: “Αναγνωρίζω, εκφράζω, διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου” 960 721 admin